XXIII Sympozjum “Kompozyty – Teoria i praktyka” 2019