O nas

Początki działalności Katedry Inżynierii Materiałowej sięgają roku 1952, kiedy to na Wydziale Metalurgicznym powstała Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej.

W kolejnych latach szeregi pracowników dydaktycznych i naukowych zasilali najzdolniejsi absolwenci, co pozwoliło przekształcić Katedrę w Instytut Inżynierii Materiałowej (1991 r.). Charakter prowadzonych prac przez lata ulegał zmianom w zależności od zapotrzebowania gospodarki. Obszary zainteresowań oraz prowadzonych eksperymentów objęły, poza materiałami metalicznymi, materiały ceramiczne, polimerowe, kompozytowe oraz biomateriały.

Obecnie Katedra Inżynierii Materiałowej prowadzi działalność:

  • Dydaktyczną
  • Naukową
  • Badawczą

Pracownicy

Pracownicy Katedry prowadzą prace naukowo badawcze w ramach grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczestniczą w projektach europejskich realizowanych w Programach Ramowych Unii Europejskiej.

Uczestniczą również w konferencjach naukowych i technicznych – krajowych i zagranicznych oraz targach branżowych, sympozjach i szkoleniach. Katedra Inżynierii Materiałowej jest organizatorem: Konferencji Naukowej Inżynieria Powierzchni INPO oraz Sympozjum „Kompozyty – Teoria i praktyka”. Celem tych spotkań jest prezentacja najnowszych osiągnięć, wymiana doświadczeń oraz planowanie wspólnych prac naukowych, badawczych oraz wdrożeniowych.

70

Lat tradycji


W Politechnice Częstochowskiej, która jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie.
68000

Absolwentów


Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów.
13

Pracownii naukowych


Jesteśmy nie tylko instytucją kształcącą inżynierów, ale także ważnym ośrodkiem naukowo-badawczym współpracującym z wieloma instytucjami i zakładami przemysłowymi.
27

Lat doświadczenia


Pozwala nam zająć trwałe miejsce na mapie naukowej kraju.