Sylwetka absolwenta

 

 

Trudno sobie wyobrazić współczesny świat bez materiałów inżynierskich. Jeżeli masz wątpliwości, czy to stwierdzenie jest prawdziwe, zastanów się przez chwilę, czym są owe "materiały". Tym mianem można określić w zasadzie wszystko, co człowiek przetwarza w sposób zorganizowany i planowy, aby uzyskać przedmioty, obiekty i rzeczy, które zaspokajają jego potrzeby. Stal, szkło, tworzywa sztuczne (plastik), nanomateriały i wiele innych elementów naszej codzienności stanowi rezultat działania inżynierów, specjalistów w zakresie inżynierii materiałowej.

Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - to dziedzina nauki i techniki, wyróżniająca się interdyscyplinarnym charakterem. Wykorzystuje wiedzę nauk podstawowych (fizyki, chemii, biologii) w celu doskonalenia materiałów inżynierskich. Inżynierowie tworzą „rzeczy”. Wytwarzają je z materiałów, które muszą np. przenosić obciążenia, izolować lub przewodzić ciepło i elektryczność oraz nie zmieniać swoich właściwości nawet w niesprzyjających warunkach otocznia. Najlepiej, aby nie miały one szkodliwego wpływu na środowisko i można je było nabyć za rozsądną cenę. Materiał to nie jedyny element wytwarzania, niezbędny jest również proces - musi być dostosowany do użytego materiału. Zgodność materiału i procesu nie jest łatwa do osiągnięcia – wiele połączeń nie zdaje egzaminu – a uszkodzenie materiału może być tragiczne w skutkach. Kierunek Inżynieria Materiałowa pozwala poznać wszechświat materiałów (materiały metaliczne, ceramiczne, polimerowe, kompozyty, biomateriały, nanomateriały) i procesów, a także wskazuje metody i narzędzia do jak najlepszego doboru materiału i procesu wytwarzania, w celu wykonania danego produktu. Innowacyjna konstrukcja oznacza pomysłowe wykorzystanie właściwości, które oferują poszczególne materiały.

Studenci kierunku Inżynieria Materiałowa poznają techniki świadomego kształtowania struktury materiałów tak, aby uzyskiwać założone cechy użytkowe. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa poszukiwani są zarówno przez małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa wielu gałęzi przemysłu, m.in. lotniczego, samochodowego, elektrotechnicznego, a także przez jednostki doradcze, projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Wielu absolwentów wybiera pracę naukową – studia III stopnia (doktoranckie), a następnie kontynuuje karierę w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Doskonałe przygotowanie do tego dają liczne indywidualne praktyki zagraniczne i wyjazdy w czasie studiów. Gruntowne wykształcenie ogólnotechniczne i inżynierskie pozawala również na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, kierowanie przedsiębiorstwami, czy pracę w firmach doradztwa technicznego.

 
 

System kształcenia

 

 

Kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa odbywa się w systemie trójstopniowym:

  • studia I stopnia (inżynierskie) – stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)
  • studia II stopnia (magisterskie) – stacjonarne (3 semestry) i niestacjonarne (4 semestry)
  • studia III stopnia (doktoranckie) – trwające 8 semestrów
 

Masz jakieś pytania?