Erasmus - Program wymiany studentów

 

 

Program Erazmus powstał w 1987 jako program wymiany studentów. Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostała ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Erazmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z zagranicznymi partnerami. Jeżeli jesteś zainteresowany programem Erazmus, potrzebujesz więcej informacji zgłoś się do Naszego Koordynatora Wydziałowego: dr hab. Katarzyna Błoch, prof. PCz.

Szczegóły o programie - kliknij tutaj

 

Masz jakieś pytania?