Katedra Inżynierii Materiałowej wychodząc naprzeciw jednostkom przemysłowym

i prywatnym firmom oferuje realizację projektów badawczych i wdrożeniowych.

Projekty te obejmują następujący zakres badawczy i naukowy Instytutu:

  • materiały sypkie (surowce, proszki, popioły, pyły, żużle, itp.)
  • materiały kompozytowe,
  • biomateriały,
  • materiały ceramiczne (w tym szkła),
  • materiały spiekane,
  • materiały metaliczne,
  • warstwy powierzchniowe

Wykonujemy również ekspertyzy materiałowe i strukturalne z wykazaniem m.in. przyczyn zużycia lub zniszczenia detali konstrukcji, części maszyn i narzędzi.