Informacje o kołach naukowych

 

 

Koła Naukowe są integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia w Politechnice Częstochowskiej. Stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania twórczych inspiracji naukowych studentów, pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców.

Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły. W ramach działalności Koła studenci współuczestniczą w badaniach i ekspertyzach, a także w pracach technicznych i projektach badawczych. Wyniki tych prac prezentowane są na zebraniach, a także na studenckich sesjach naukowych oraz konferencjach naukowych studentów i młodych pracowników nauki. W Katedrze Inżynierii Materiałowej działa Koło Naukowe Metaloznawców, którego opiekunem jest Dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. PCz, Koło Naukowe Inżynieria Materiałowa, którego opiekunem jest Dr inż. Małgorzata Lubas oraz Koło Naukowe Mecatroo, którego opiekunem jest Dr inż. Tomasz Garstka

Kontakt z Kołem Naukowym Metaloznawców: kolo-metaloznawcow@wip.pcz.pl

Kontakt z Kołem Naukowym Inżynieria Materiałowa: kim@wip.pcz.pl

Kontakt z Kołem Mecatroo: tomasz.garstka@pcz.pl

 

Masz jakieś pytania?