Informacje o kołach naukowych

 

 

Koła Naukowe są integralnym elementem systemu nauczania i kształcenia w Politechnice Częstochowskiej. Stwarzają możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania twórczych inspiracji naukowych studentów, pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców.

Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły. W ramach działalności Koła studenci współuczestniczą w badaniach i ekspertyzach, a także w pracach technicznych i projektach badawczych. Wyniki tych prac prezentowane są na zebraniach, a także na studenckich sesjach naukowych oraz konferencjach naukowych studentów i młodych pracowników nauki. W Katedrze Inżynierii Materiałowej działa Koło Naukowe Metaloznawców, którego opiekunem jest dr hab. inż. Tedeusz Frączek, prof. PCz. oraz Koło Naukowe Inżynieria Materiałowa, którego opiekunem jest Dr inż. Małgorzata Lubas

Kontakt z Kołem Naukowym Metaloznawców: kolo-metaloznawcow@wip.pcz.pl

Kontakt z Kołem Naukowym Inżynieria Materiałowa: kim@wip.pcz.pl

 

Masz jakieś pytania?