Politechnika Częstochowska oraz Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

zapraszają na XLIV Studencką Konferencję Naukową pt. „Potencjał innowacyjny w inżynierii materiałowej i zarządzaniu produkcją”, która odbędzie się:

25 maja 2023 w Częstochowie.

Patronat: J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej Prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola

PROGRAM:

od 8:30 – Rejestracja uczestników
9:30 – Uroczyste otwarcie Konferencji, aula AMF
10:00 – 11:30 – Sesje tematyczne
11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 – Sesje tematyczne
13:00 – 14:00 – Sesja posterowa
14:00 – 14:30 – Lunch
14:30 – Zakończenie konferencji i uroczyste rozdanie dyplomów
PROGRAM XLIV. STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Kolejność prezentacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatorów

Miejsce: Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa