XLII Studencka Konferencja Naukowa 7.06.2018 r.

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej zaprasza na
XLII Studencką Konferencję Naukową 

„Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów”,
która odbędzie się 7 czerwca 2018 r.

http://www.konferencja_studencka.wip.pcz.pl/

Ważne daty:
– do 10 lutego 2018 r.– Nadsyłanie zgłoszeń w wersji elektronicznej
– do 10 marca 2018 r. – Nadsyłanie pełnych wersji artykułów
– do 10 kwietnia 2018 r. – Wniesienie opłaty konferencyjnej
– 7 czerwca 2018 r. – Konferencja naukowa

ULOTKA

Tematyka konferencji:
– Informatyka w przemyśle i zarządzaniu produkcją
– Przeróbka plastyczna metali
– Odlewnictwo
– Ochrona środowiska i technika cieplna
– Metalurgia ekstrakcyjna i recykling materiałów
– Inżynieria materiałowa
– Fizyka
– Budowa maszyn
– Inżynieria biomedyczna
– Mechatronika
– Logistyka, marketing, controlling
– Inżynieria bezpieczeństwa
– Zarządzanie i inżynieria produkcji
– Inżynieria chemiczna
– Bezpieczeństwo i higiena pracy
– oraz dziedziny pokrewne

Opłata za udział w konferencji – 60 zł

Zgłoszenia prosimy przesyłać przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej: www.wip.pcz.pl/konferencja_studencka

Pytania prosimy kierować do:
dr inż. Ewa Staniewska
sesjastudencka@wip.pcz.pl

Prace będą publikowane w recenzowanych materiałach konferencyjnych z numerem ISBN i ISSN i prezentowane na posiedzeniach poszczególnych sekcji Konferencji Naukowej.
Objętość referatów do 6 stron tekstu (preferowane 4 strony) w formacie B5.

Prosimy o przestrzeganie terminów!