Rekrutacja na studia trwa ! – kierunek Inżynieria Materiałowa