INAUGURACJA WYDZIAŁOWA 02.10. 2018 r. -wtorek

OBECNOŚĆ STUDENTÓW NA INAUGURACJI JEST OBOWIĄZKOWA
Po zakończeniu inauguracji odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów.