UWAGA – dofinansowany kurs INVENTOR’ a dla studentów WIPiTM:
Decyzją Dziekana Wydziału studenci WIPiTM mogą uzyskać dofinansowanie do kursu INVENTOR Bazowy w wysokości kosztów wykorzystania sali, co po przeliczeniu daje odpłatność za kurs w kwocie 290,- zł brutto od osoby (w cenie wliczony jest pełny kurs + egzamin certyfikujący + materiały szkoleniowe).
Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują oryginalne, angielskojęzyczne certyfikaty AUTODESK, honorowane na całym świecie.
Rozpoczęcie kursu planowane jest w środę 15 listopada. 
Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.
Oferta dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych i doktoranckich Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: 608 890 185, grafika@wip.pcz.pl

Zapraszamy zainteresowanych!