UWAGA – dofinansowany kurs AutoCAD’a i INVENTOR’ a dla studentów WIPiTM:

Decyzją Dziekana Wydziału studenci WIPiTM mogą uzyskać dofinansowanie do kursu AutoCAD Bazowy oraz kursu INVENTOR Bazowy w wysokości kosztów wykorzystania sali, co po przeliczeniu daje odpłatność za każdy kurs w kwocie 290,- zł brutto od osoby (w cenie wliczony jest pełny kurs + egzamin certyfikujący + materiały szkoleniowe). Po zakończeniu kursu uczestnicy uzyskują oryginalne, angielskojęzyczne certyfikaty AUTODESK, honorowane na całym świecie.

 Rozpoczęcie kursu AutoCAD odbędzie się w poniedziałek 4 marca o godz. 1600 w sali WLK.

 Rozpoczęcie kursu INVENTOR odbędzie się we wtorek 5 marca o godz. 1600 w sali WLK.

 Zapisy (nazwisko, imię, rok i kierunek studiów, tel. kontaktowy) przyjmowane są na adres grafika@wip.pcz.pl

 Ilość miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń.

 Oferta dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych i doktoranckich Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów.