Rekrutacja na studia trwa ! – kierunek Technologia Szkła i Ceramiki