Decyzją JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w dniu 6 kwietnia  2023 r.  będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach