Rekrutacja na semestr letni 2020/2021 trwa od 25.01.2021 – 12.02.2021 Rejestracja w IRK do 8.02.2021 r.
 
 

Jak zostać studentem Politechniki Częstochowskiej?

 
 

Krok #1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracja Kandydatów IRK, dostępnym pod adresem: https://rekrutacja.pcz.pl, który będzie aktywny przy naborze na semestr letni w roku akademickim 2020/2021

 
 

Krok #2

Uzupełnij swoje dane osobowe i wypełnij kwestionariusz ocen.

(Wprowadzone do systemu IRK oceny zostaną zweryfikowane z ocenami, które znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych lub z przekazanymi w późniejszym etapie rekrutacji dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

 
 

Krok #3

Wybierz kierunek studiów.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

 
 

Krok #4

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej za każdy wybrany kierunek studiów.

Opłaty rekrutacyjne za każdy wybrany kierunek studiów dokonać należy na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj o wpisaniu w opisie przelewu IDENTYFIKATORA WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu w systemie IRK! Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

UWAGA!

Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej tak, by twoja wpłata mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zapisów, tj. do zobacz terminarz rekrutacji.

Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie trzech dni nie została ona odnotowana w systemie IRK, załącz potwierdzenie dokonania opłaty do systemu IRK lub przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
 
 

Krok #5

Po zakończeniu procesu rekrutacji elektronicznej otrzymasz powiadomienie drogą e-mailową o zakwalifikowaniu na studia.

W dniu zobacz terminarz rekrutacji. zostaną opublikowane listy osób zakwalifikowanych na dany kierunek

 
 

Krok #6

Jeśli znalazłeś się na liście zakwalifikowanych wydrukuj podany w systemie IRK:

 • kwestionariusz osobowy
 • oświadczenie kandydata na studia stacjonarne

Podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.

Dokumenty możesz również przesłać tradycyjnie pocztą oraz za pośrednictwem internetu:

 1. POCZTĄ (najlepiej za potwierdzeniem odbioru).
  Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo, dyplom, dowód osobisty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument. Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione - na adres:
  Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
  Wydziałowa Komisja ds. Rekrutacji
  Al. Armii Krajowej 19
  42-200 Częstochowa

 2. PREZ INTERNET
  Elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK. W przypadku złożenia dokumentów elektronicznie, po przyjęciu na studia, będziesz zobowiązany do okazania oryginałów wymaganych dokumentów zanim odbierzesz indeks i legitymację elektroniczną.
 
 

Krok #7

Dokumenty musisz złożyć do terminarz rekrutacji.

Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia.

 
 

Krok #8

terminarz rekrutacji. zostaną ogłoszone listy osób przyjętych i listy rezerwowe na studia w roku akademickim 2020/2021.

 
 

Krok #9

W ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wyślą do Ciebie pisemną decyzję dotyczącą przyjęcia.

 
 

Krok #10

Wczytaj zdjęcie do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

 
 

Krok #11

Po procesie immatrykulacji (w drugiej połowie września) będziesz mógł zalogować się i zapoznać z systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl.

Aby się zalogować użyj loginu i hasła z systemu IRK.

 
 

Krok #12

Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

 
 

Krok #13

Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

 
 

W siedzibie komisji rekrutacyjnej (pokój 003 , parter, budynek "A", Armii Krajowej 19) istnieje możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego do rejestracji w systemie IRK.

Rekrutacja na studia prowadzona jest na określone kierunki, stopnie i typy studiów.

Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.

 

Masz jakieś pytania?