REKTOR I SENAT POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA

75. INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Uroczystość odbędzie się

3 października 2023 roku (wtorek) o godz. 10:00

w Akademickim Centrum Kultury, al. Armii Krajowej 23/25.

Program uroczystości:

  1. Otwarcie uroczystości
  2. Przemówienie inauguracyjne JM Rektora prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola
  3. Immatrykulacja
  4. Odczytanie listów gratulacyjnych
  5. Wystąpienia Gości
  6. Wręczenie dyplomów i medali „Za naukę, za pracę”
  7. Wykład inauguracyjny dra hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. PCz pt.„Aktualne uwarunkowania oraz perspektywy dla energetyki i OZE – dokąd zmierzamy?”
  8. Część artystyczna – występ Piotra Lempy
75 Inauguracja roku akademickiego 2023/2024