Godziny rektorskie w dniach 31.10.2023 i 02.11.2013

Decyzją JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, w związku z Dniem Wszystkich Świętych, w dniu 31.10.2023 r. od godziny 12:00 oraz w dniu 02.11.2023 r. do godziny 12:00 będą obowiązywać godziny rektorskie na wszystkich Wydziałach.